top of page
  • Hvor bestiller vi service
    Vi kan treffes på 954 45 100 , bruk også dette nummeret etter arbeidstid.Utrykkning etter normal arbeidstid medfører ekstra kostnader med oppmøte og overtidstilegg Vi tilbyr akuttservice ved havari og problemer . Vi kan tilby årlige serviceavtaler hvor vi kommer og utfører smøring, justering og kontroll. Årlige serviceavtaler begrenser kundes ansvar i forhold til ulykker, samt at man forlenger levetid på produktet. Vi har faste priser per port,ønskes tilbud send forespørsel til post@portxpert.no Etter utført avtale får kunde utfylt sjekkliste ,utbedringer utover fastpris faktureres etter avtale
  • Kjøpe port? Hva er viktig å tenke på
    Når man skal kjøpe garasjeport er det en del ting man bør vurdere før man bestiller .I dag så er biler bredere en tidligere, man bør derfor ikke velge for smal port.Skal man inn med en bil så bør man velge min 250/260 bred port og høyde 210/212. Det er også viktig at man har plass på innsiden av garasjeveggen til portbeslagene. Man trenger normalt minimum 10 cm sideplass på høyre og venstre side, over porten trenger et Normalbeslag 20 cm(lavtbyggende beslag10cm) Skal man ha skinnemotor så må man ha en dybbde innover i rommet på minimum 340cm Har man dobbelgarasje annbefaler vi en bred port på min 485cm. Man kan da kjøre inn bilen midt i åpningen når man skal utføre service og vasking.Vi leverer garasjeporter opp til 550cm bredde og 300cm høyde,større garasjeporter på forespørsel
  • Montering
    Vi tilbyr gratis befaring ved kjøp av port,har dere bestemt dere for å kjøpe så kommer vi å kontrollmåler .Dette gjør at vi unngår feilbestillinger og misforståelser. Vi tilbyr montering med gode priser, men våre garasjeporter er også tilpasset for egenmontering Det er med montasje anvisning på alle produktene Industriporter anbefaler vi blir montert av oss
Her legger vi ut en del nyttig info om produkter og tjenester 
bottom of page